Els nostres perfils (bigues i  travesses) són l’element bàsic per a la construcció de : vorades, escales, sub estructures en terrasses, en balcons ,en sostres i en mars de jardins i parcs.