RODONS – QUADRATS – EN FORMA DE CREU – AMB O SENSE REFORÇ

Gran varietat de formats i longituds. Es treballa com la fusta. No es podreixen.