YourPlastics®
neix a causa de l’alt nivell de contaminació actual al Planeta
generat en gran part per l’excés de plàstics aplicats a productes d’embalatge de
curta vida que s’acumulen als abocadors.

Des dels seus inicis YourPlastics® sempre ha buscat:

1.

Reduir l’alt nivell de

RESIDUS PLÀSTICS

2.

Protegir i cuidar el

MEDI AMBIENT

3.

Reduir la

CONTAMINACIÓ

4.

Crear un producte de

REFERÈNCIA